Ние използваме „Бисквитки“. Научете повече тук и тук

Меню

Общи Гаранционни условия

Важно за стоки в гаранционен срок

 1. Потребителят трябва да запази касовата бележка/бележка от пощенски паричен превод (издадена от куриерската фирма) и/или фактурата, издадени при закупуването на стоката, през целия срок на гаранция.
 2. Когато в гаранционния срок потребителят установи несъответствие, дефект или проблем при употребата на стоката, задължително трябва да предостави касовата бележка и/или фактурата, за да бъде приета и регистрирана рекламацията от търговеца или упълномощено от него лице.
 3. Без касова бележка потребителят губи правата си за гаранционно и безплатно обслужване и всички разходи и действия за отстраняване на несъответствие, дефект или проблем, включително за транспорт до специализиран сервиз, ще бъдат за негова сметка. 
 4. Преди да предяви рекламация, потребителят трябва да се увери, че стоката е с валиден срок за гаранционно обслужване. За целта е необходимо да провери датата за закупуването от касовата бележка и/или фактурата. 
 5. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената, когато за отстраняване на несъответствието търговецът предложи  да се извърши ремонт на стоката или да я замени с нова.
 6.  Дните за ремонт на стоката се прибавят към гаранционния срок. 
 7. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора за продажба, когато несъответствието на стоката с договора е незначително. 
 8. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от датата на предявяване на рекламацията. Това е максималният срок, регламентиран в закона за защита на потребителите. 
 9. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Потребителят не дължи разходи за транспортиране на продукта, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване. 
 10. Когато рекламацията е неоснователна, разходите за транспорт на стоката са за сметка на потребителя. 
 11. Потребителят може да се информира от търговеца или производителя какво или кои части от стоката не подлежат на гаранционно обслужване. 
 12. Търговецът е длъжен да приеме рекламацията през цялото работно време на търговския обект.

Обстоятелства, при които търговецът или сервизът имат основание да откажат гаранционно обслужване на стоката, гаранцията отпада и рекламацията не се обслужва безплатно

 1. Потребителят не е запазил касовата бележка и/или фактурата.
 2. Не са спазени указанията от инструкцията за нормална и безопасна употреба на стоката по предназначение. 
 3. Не са спазени указанията за сглобяване, монтаж, съхранение и профилактика. 
 4. Стоката е неправилно или частично асемблирана. 
 5. Има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката, при пренасяне, транспорт или съхранение.
 6. Повредата е възникнала вследствие на небрежна експлоатация, претоварване, съхранение в неподходяща среда.
 7. Повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението й /за тестове, демонстрации, отдаване под наем и др./.
 8. Стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервиз или от други лица.
 9. Има извършена промяна или модификация на конструкцията. 
 10. Повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата. 
 11. Дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. Подобни.

 Части, които подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката и ремонтът им, в гаранционния срок на стоката, се заплаща от потребителя

 1. За детски колички - дамаска, чанта, покривало, сенник, гуми – вътрешни и външни, багажник, дъждобран, цип, тик-так копчета, аксесоари 
 2. За столчета за кола - дамаска, сенник, покривало, аксесоари
 3. За кошари за спане и игра - дамаска, дюшек, балдахин, цип, аксесоари
 4. За бънджи, люлка, шезлонг, проходилка, столче за хранене, подложка за повиване – дамаска, аксесоари
 5. За порт-бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе - дамаска, цип, тик-так копчета, аксесоари
 6. За дървени легла - увредени и наранени плоскости, повреди в резултат на не спазени указания за монтаж
 7. За играчки – гуми, акумулатори, батерии, аксесоари

Ред за предявяване рекламация

За да предявите рекламация за закупен продукт моля попълнете Протокол за рекламация и го изпратете на [email protected] или на Viber +359 898 915 481.

Боби Бейби Маркет
гр. Благоевград, ул. Зелендолско шосе №32
+359 898 915 481


Сравнение на продукти

Ние използваме „Бисквитки“. Научете повече тук и тук